Muhammed Ali Es-Sabuni Hocamıza Rahmet Dileriz!

Uzun yıllar Suriye Âlimler Birliği başkanlığını yürüten, “Safvetü’t-Tefâsir” başta olmak üzere bir çok eseri ilim ehlinin baş ucunda yer alan ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan tefsir âlimlerimizden, ilmiyle âmil Muhammed Ali es-Sabuni Hocamızın vefatını teessürle öğrendik.