Kurumsal

Hayra Davet Vakfı 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vakfımızın Amacı

Ülkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur ve güven içinde başı dik olarak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat, teknoloji ve bilim alanlarında ileriye gitmesi için çalışmak;

Toplumumuzun tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri ile ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak;

Ait olduğumuz medeniyet mirasının ışığında maddi, manevi, bilimsel öğretim, eğitim ve araştırmalara destek vermek; böylece, ülkemizin ve halkımızın maddî ve manevî gelişimine katkıda bulunmak ve sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek üzere gerekli diğer tüm faaliyetleri yapmaktır.

Vizyonumuz

İnsanlığı hayra davet etmek, iyiliği teşvik edip kötülüğe mani olmak.

Misyonumuz

Eğitim alanında başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm insanlığın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak; ayrım gözetmeksizin tüm muhtaçların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân nispetince katkıda bulunmak.